E-cigarete povećavaju rizik za srčani i moždani udar

Novo istraživanje Američkog kardiološkog udruženja (AHA) na 400 000 ispitanika ukazuje da korisnici e-cigareta imaju 71% veći rizik za moždani udar, 59% veći rizik za infarkt srca i 40% veći rizik za srčane bolesti. Studija će biti prezentirana 6-stom internacionalnom kongresu Američkog

Prikaži više

Malo poboljšanje fizičke kondicije smanjuje rizik od infarkta

Malo poboljšanje kardiorespiratorne (srce/pluća) kondicije smanjuje rizik za infarkt srca. Norveška studije je mjerila kardiorespiratornu kondiciju kod 4 500 zdravih muškaraca i žena, koji su praćeni kroz 10 godina. Našli su obrnutu korelaciju između visine srčano-plućne kondicije i učestalosti

Prikaži više

Brži puls povezan s većom smrtnosti bolesnika s karcinomom

Retrospektivna studija je našla da je neobjašnjiva sinus tahikardija povezana s znatno povećanom smrtnosti od bilo kojeg uzroka kod pacijenata s karcinomom. Kod 600 bolesnika smrtnost u godini dana bila je 2-3 puta veća kod ispitanika koji su kod 3 ili više pregleda imali frekvenciju srca 100 u

Prikaži više

Koristi od uzimanja aspirina?

Nova metaanaliza 16 kliničkih studija s 164 000 ljudi željela je provjeriti dali male dnevne doze aspirina imaju protektivni kardiovaskularni učinak kod zdravih ljudi. Našli su da aspirin za 0,38% smanjuje apsolutni rizik za srčani i moždani udar i srčanu smrt, ali istovremeno za 0.47% povećava

Prikaži više

Da li je šteta od uzimanja statina podcijenjena?

Prema važećim smjernicama statini se u primarnoj prevenciji kardiovaskularnih bolesti prepisuju kada 10 godišnji rizik za kardiovaskularne bolesti prelazi 7,5-10%. Nova studija je izračunala očekivani rizik za 4 statinska antilipemika iznad kojeg je korist od uzimanja ovih lijekova veća od

Prikaži više