Mala doza rivaroksabana (xarelto) ne pomaže održavanju bajpasa prohodnim

Bolesnici s nedavnom bajpas opreacijom imaju povećen rizik od ranog trombotskog zatvaranja premosnica što povećava rizik za infarkt srca i smrt.

COMPASS studija provedena na 27 395 bolesnika sa stabilnom anginom pektrois ili perifernom aterosklerotskom bolesti našla je da kombinacija aspirin 100 mg dnevno + rivaroksaban 2×2,5 mg dnevno smanjuje za 24% ukupno, primarne negativne kardiovaskularne ishode-kardiovaskularnu smrt, moždani i srčani udar.

Substudija ovog velikog istraživanja randomizirala je 1 448 bolesnika 4-14 dana nakon bajpas operacije na terapiju rivaroksaban+aspirin, monoterapiju rivaroksabanom i monoterapiju aspirinom. Nakon godinu dana praćenja kombinacija rivaroksaban 2×2,5 mg + aspirin 100 mg dnevno, ili rivaroxaban 2×1 tabl a 5 mg dnevno u odnosu na monoterapiju aspirin 100 mg dnevno nije smanjila rano zatvaranje koronarnih premosnica.

Studija je objavljena u JACC.