Periodontalna bolest povezana s povišenim tlakom

Loša higijena usne šupjine kod hipertoničara otežava regulaciju krvnog tlaka, sugerira nova studija. Liječeni bolesnici s arterijskom hipertenzijom i upalom zubnog mesa imali su u prosjeku za 2-3 mm Hg viši tlak u odnosu na pacijente bez periodontalne bolesti. Od ranije je poznato da je loša

Prikaži više

Striktna kontrola tlaka smanjuje rizik za demenciju

SPRINT studija je pratila pacijente s različitim vrijednostima krvnog tlaka uz različite antihipertenzive. Nakon 3 godine bolesnici s sistoličkim tlakom do 120 mm Hg imali su za 19% manju incidenciju blagog kognitivnog oštećenja i za 17% redukciju različitih oblika demencije u odnosu na

Prikaži više

Vrijeme i povećan rizik za infarkt srca

Niska temperatura zraka, niski atmosferski tlak, veća brzina vjetra i manje sunčanih perioda sve statistčki značajno povećeva rizik za infarkt srca, ali najveći učinak ima temperatura. Švedski istraživači su našli najveću učestalost infarkta kod pada temperature ispod 0 stupnjeva Celzijusa.

Prikaži više

ACE inhibitori povezani s povećanim rizikom za rak pluća

Antihipertenzivi iz grupe ACE inhibitora povećavaju za 14% ukupni rizik za karcinom pluća u odnosu blokatore angiotenzinskih receptora (ARB). To sugerira novo britansko istraživanja koje je uključilo milijun ljudi. Istraživači su našli da uzimanje ACE inhibitora manje od 5 godina ne povećava

Prikaži više

Intenzivna regulacija povišenog tlaka ne oštećuje bubrege

SPRINT studija je pokazala da smanjenje sistoličkog tlaka ispod 120 mm Hg smanjuje kardiovaskularne događaje i smrtnost više nego smanjenje tlaka ispod 140 mm Hg. Međutim intenzivno smanjenje tlaka bilo je povezano s 3x većom incidencijom porasta kreatinina u odnosu na pacijente s redukcijom

Prikaži više

Stresna kardiomiopatija dijagnoza i terapija

Stresna kardiomiopatija je definirana kao akutna i prolazna (<21 dan) sistolička i dijastolička disfunkcija lijeve kljetke, često povezana sa stresnim dogadjajem u prethodnim danima (1-5) Točna patofiziologija ove bolesti nije jasna, ali veza između mozga i srca je davno poznata.

Prikaži više