Kronično bubrežno popuštanje povezano s razvojem stenoze aortnog zalistka

Kronična bubrežna insuficijencija, već kod blagog i umjerenog stupnja, povećava rizik za pojavu aortne stenoze. Studija je obuhvatila 1,1 milijun Šveđana bez poznate aortne stenoze.

Kreatinin kilrens računan iz serumskog kreatinina (eGFR) manji od 60 ml/min/1,73m2 smatran je kroničnom bubrežnom bolesti, a ispitanici su praćeni 5 godina.

Našli su da rizik za pojavu aortne stenoze raste sa stupnjem težine bubrežnog popuštanja: 14% za eGFR 60-90 do 56% za eGFR ispod 30.