Malo poboljšanje fizičke kondicije smanjuje rizik od infarkta

Malo poboljšanje kardiorespiratorne (srce/pluća) kondicije smanjuje rizik za infarkt srca. Norveška studije je mjerila kardiorespiratornu kondiciju kod 4 500 zdravih muškaraca i žena, koji su praćeni kroz 10 godina.

Našli su obrnutu korelaciju između visine srčano-plućne kondicije i učestalosti infarkta srca. Ispitanici s velikom kardiorespiratornom kondicijom, oni u gornjih 25%, imali su dvostruko manji rizik za infarkt srca nego osobe u donjih 25% srčano- plućne kondicije.

Poruka je: što bolja kondicija – manje infarkta i angine pektoris, a to znači da nema gornje granice za količinu treninga kada je u pitanju povoljan učinak na srce.

Studija je objavljena u European Heart Journal.