SISTEMATSKI PREGLEDI

U Poliklinici je moguće napraviti širok spektar sistematskih pregleda.

Grupe od 10 i više ljudi ostvaruju pravo na popust!

Sistematski pregled – osnovni

Pregled sadrži:

 • kardiološki i internistički pregled
 • EKG
 • ultrazvuk srca
 • ultrazvuk abdomena
 • laboratorijske pretrage (sedimentacija, KKS, urin, glukoza, kreatinin, urat, bilirubin, AST, ALT, GGT, ALP, kalij, natrij, kloridi, kolesterol, trigliceridi, HDL – kol., LDL – kol., željezo, UIBC/TIBC

Za pregled se nije potrebno posebno pripremati.

Sistematski pregled – prošireni

Pregled sadrži:

 • kardiološki i internistički pregled
 • EKG
 • ultrazvuk srca
 • ultrazvuk abdomena
 • Ultrazvuk i doppler arterija vrata
 • laboratorijske pretrage (sedimentacija, KKS, urin, glukoza, kreatinin, urat, bilirubin, AST, ALT, GGT, ALP, kalij, natrij, kloridi, kolesterol, trigliceridi, HDL – kol., LDL – kol., željezo, UIBC/TIBC)

Za pregled se nije potrebno posebno pripremati.

Sportski sistematski pregled

Pregled sadrži:

 • kardiološki pregled
 • EKG
 • UZV srca
 • Ergometrija
 • Holter EKG

Za pregled se nije potrebno posebno pripremati.

Preventivni aterosklerotski pregled

Pregled sadrži:

 • kardiološki pregled
 • UZV srca
 • UZV + CD arterija vrata
 • UZV + CD arterija donjih ekstremiteta
 • Lab. nalazi (kolesterol, HDL i LDL kolesterol)

Za pregled se nije potrebno posebno pripremati.

Sistematski ginekološki pregled

Pregled sadrži:

 • Ginekološki i ultrazvučni pregled organa male zdjelice i mjehura
 • PAPA test
 • pregled dojki i savjetovanje

Za pregled se nije potrebno posebno pripremati.

Kompletni sistematski pregled za žene

Pregled sadrži:

 • Kardiološki/internistički pregled
 • EKG
 • UZV abdomena
 • UZV + CD srca
 • UZV dojke
 • UZV štitnjače
 • UZV + CD karotida i vertebralnih arterija
 • Lab nalaz: , (sedimentacija, KKS, urin, glukoza, kreatinin, urat, bilirubin, AST, ALT, GGT, ALP, kalij, natrij, kloridi, kolesterol, trigliceridi, HDL – kol., LDL – kol., željezo, UIBC/TIBC. TSH, T3, T4, CRP, urin)

U pregled je moguće dodati i kompletni ginekološki sistematski pregled.

Za pregled se nije potrebno posebno pripremati.

Kompletni sistematski pregled za muškarce

Pregled sadrži:

 • Kardiološki/internistički pregled
 • EKG
 • UZV abdomena
 • UZV + CD srca
 • UZV štitnjače
 • UZV  +CD karotida i vertebralnih arterija
 • Pregled urologa  + UZV urotrakta(bubrega, prostate, mokraćnog mjehur)
 • Lab nalaz: , (sedimentacija, KKS, urin, glukoza, kreatinin, urat, bilirubin, AST, ALT, GGT, ALP, kalij, natrij, kloridi, kolesterol, trigliceridi, HDL – kol., LDL – kol., željezo, UIBC/TIBC. TSH, T3, T4, CRP, urin, PSA, fPSA, urin)

Za pregled se nije potrebno posebno pripremati.

Liječnici:

Prof. dr. sc. prim. Nikša Drinković spec.internist kardiolog
Prof. dr. sc. prim. NIKŠA DRINKOVIĆ spec.internist kardiolog
mr.sc. Saša Djukanović, dr.medicine
mr.sc. SAŠA DJUKANOVIĆ, dr.medicine
Nikša Drinković jr spec. kardiolog
NIKŠA DRINKOVIĆ spec. kardiolog
Dr. RICHARD MATASIĆ spec. kardiolog
Dr. RICHARD MATASIĆ spec. kardiolog
dr. Željko Herceg
dr. ŽELJKO HERCEG