NIKŠA DRINKOVIĆ

Prof. dr. sc. prim. Nikša Drinković spec.internist kardiolog

Prof. dr. sc. prim. NIKŠA DRINKOVIĆ
spec.internist kardiolog

rođen 26.10.1947.g. u Zagrebu.

OSOBNI PODACI, OBRAZOVANJE I ZAPOSLENJE

Rođen sam 26.10.1947.g. u Zagrebu. Gimnaziju sam završio u Varaždinu, a na Medicinskom fakultetu u Zagrebu diplomirao 1972.g. Specijalistički ispit iz Interne medicine i ECFMG položio sam 1978.g., a iste godine dobio sam mjesto odjelnog liječnika u Klinici za bolesti srca i krvnih žila KBC Rebro, gdje sam do 2014. obnašao funkciju pročelnika Zavoda za bolesti zalistaka i prirođene bolesti srca, u zvanju izvanrednog profesora u kumulativnom radnom odnosu u Katedri za internu medicinu za predmet Interna medicina.

AKADEMSKI STUPNJEVI, NAPREDOVANJE I DUŽNOSTI U SLUŽBI

1985.g. izabran sam za asistenta u kumulativnom radnom odnosu u Katedri za internu medicinu, 1987.g. za redovnog docenta, a 1993.g. u zvanje izvanrednog profesora. 1994.g. imenovan sam pročelnikom II kardiološkog odjela Klinike za bolesti srca i krvnih žila. 1996.g. dodijeljen mi je status subspecijaliste kardiologa. 1997.g dodijeljen mi je naslov primarijus. Od 1996. – 1998.g. bio sam član Matičnog povjerenasta za polje medicine, stomatologije i farmacije pri Sveučilištu u Zagrebu i član Matičnog povjerenstva za biomedicinske znanosti pri Ministarsrtvu znanosti i tehnologije. Bio sam član Odbora za kardiovaskularne bolesti Medicinskog razreda HAZU, član sam Komisije za izbor pristupnika za stipendije DAAD pri Ministarstvu znanosti i veleposlanstava SR Njemačke, te komisije za stipendije Vlade Republike Austrije. Također sam bio član upravnog odbora Hrvatskog kardiološkog društva i predsjednik Radne skupine za ehokardiografiju. 1979.g. dobio je Povelju i Priznanje prigodom 100-te obljetnice izlaženja Liječničkog vijesnika, a 1988.g. Povelju i srebrnu medalju Udruženja kardiologa Jugoslavije. 1988.g. izabran sam za člana – Fellow American College of Cardiology, 1990.g. za redovnog člana New York Academy of Sciences, a 1994.g. za člana – Fellow American College of Angiology. Član sam Hrvatskog i Europskog kardiološkog društva. Bio sam član Povjerenstva za ocjenu i obranu magistarskih radova, doktorskih disertacija te Komisije za polaganje specijalističkih ispita iz Interne medicine i subspecijalističkih ispita iz Kardiologije. U ožujku 2016. sam izabran za člana Odbora za kardiovaskularne bolesti, Razreda za medicinske znanosti HAZU.

ZNANSTVENO I STRUČNO USAVRŠAVANJE

1975.g. proveo sam mjesec dana na stručnom usavršavanju na internom odjelu West Middlesex Hospital u Londonu, a 1979. g. pohađao tečaj iz kardiologije također u Londonu u organizaciji British Councila. 1980.g. završio sam postdiplomski studij iz kardiologije. 1981.g. obranio sam magistarski rad, a 1983. doktorsku disertaciju, “Subkostalna ehokardiografska pretraga za uvođenje elektroda u intrakradijalnoj ehokardiografiji i za detekciju srčanih aritmija”. Od 1984.g. do 1986.g. boravio u SAD na Kardiološkoj klinici Univerziteta države Kentucky (Medical Center University of Kentucky, Lexington) u sklopu John E. Fogarty International Postdoctoral Research Fellowship Award. 1989.g. proveo sam u SR Njemačkoj (Medizinishe Klinik – Kardiologie – Krankenhaus Seiburg) u okviru jednogodišnje znanstvene stipendije fondacije A. von Humboldt. Moja uža specijalnost u kardiologiji je ehokardiografija i Doppler ehokardiografija kojom se bavim od 1979.g. Prošao sam obuku iz konvencionalne i color Doppler ehokardiografije tijekom boravka u SAD-u temeljem licence (License No. FT 09) za subspecijalističku kardiološku izobrazbu, a tijekom boravka u SR Njemačkoj educiran sam za izvođenje transezofagijske ehokardiografije i uveo sam tu metodu u Hrvatsku. Kod predavač sudjelovao sam na mnogobrojnim nacionalnim i internacionalnim kardiološkim kongresima i stručnim sastancima u Hrvatskoj i inozemstvu, a sam sam organizirao dva internacionalna kongresa iz ehokardiografije. Objavio sam 108 stručnih i znanstvenih radova koji su citirani prema SCI 3770 puta, a citiran sam kao autor u tri vodeća svjetska udžbenika ehokardiografije.

POPIS NACITIRANIJIH ZNANSTVENIH RADOVA
Ukupan broj citata: 3931

 • 1981. – Drinković N. Subcostal echocardiography to determine right ventricular pacing catheter position and control advancement of electrode catheters in intracardiac electrophysiologic studies. Am. J. Cardiol. 47:1260-1265. Broj citata 27.
 • 1982. – Drinković N. Subcostal M-mode echocardiography of the right atrial wall in the diagnosis of cardiac arrhythmias. Am. J. Cardiol. 50:1104-1108. Broj citata 9
 • 1982. – Drinković N, Grgas J, Šmalcelj A. Echocardiographic evaluation of patients on chronic hemodialysis: M-mode and two-dimensional study. J. Cardiovasc. Ultrason. 1:139-142. Broj citata 1. Excerpta Medica.
 • 1982. – Drinković N, Goldner V, Batinić Z. Subcostal two-dimensional echocardiography for determining pacing catheter position and advancing electrode catheters for intracardiac electrography. Proceedings of Second European Symposium on Cardiac Florence, May 1981. In: Cardiac Pacing, Feruglio GA, ed. Padova, Piccin Medical Books 829-831. Proceedings received British Library, London. Broj citata 1.
 • 1983. – Drinković N. Subcostal 2D echocardiography in cardiac pacing and intracardiac electrophysiologic studies. Proceedings of Fifth World Congress of Ultrasound in Medicine and Biology, Brighton, July 1982. In: Ultrasound 1982. Lerski, RA, Morley R, eds. Oxford: Pergamon Press 293-297. Proceedings received British Library, London. Broj citata 3.
 • 1983. – Drinković N. Subcostal two-dimensional echocardiography in cardiac pacing and in intracardiac electrophysiologic studies. Acta Med. Iug. 37:351-362. Broj citata 2. Index Medicus.
 • 1983. – Drinković N, Šmalcelj A, Rakuljić I. Right atrial myxoma simulating some features of constrictive pericarditis. J. Cardiovasc. Ultrason. 2:363-366. Broj citata 1. Excerpta Medica.
 • 1984. – Drinković N. Subcostal M-mode echocardiography on the right atrial wall for differentiation of supraventricular tachyarrhythmias with aberration from ventricular tachycardia. Am. Heart J. 107:326-331. Broj citata 12.
 • 1985. – Drinković N. The role of subcostal echocardiography of right atrial wall in the diagnosis of cardiac arrhythmias. PACE 8:110-122. Broj citata 4.
 • 1985. – Drinković N. Use of echocardiography in the diagnosis of cardiac arrhythmias. Practical Cardiology 11:124-136. Excerpta Medica.
 • 1986. – Friedman BJ, Drinković N, Miles H, Shih WJ, Mazzoleni A, DeMaria AN. Assessment of left ventricular diastolic function: comparison of Doppler echocardiography and gated blood pool scintigraphy. J. Am. Coll. Cardiol. 8:1348-54. Broj citata 193.
 • 1987. – Ferek B, Drinković N, Ižgum V, Juršić M, Pustišek S, Ugljen R. Sensing shift of sensitivity programmable pacemakers. Proceedings of the VIIth World Symposium on Cardiac Pacing and Electrophysiology, Jerusalem, June 1987. In: Cardiac Pacing and Electrophysiology. Belhassen, B. Feldman, S. Copperman eds. R & L Creative Communications Ltd 209-216. Proceedings received British Library, London.
 • 1987. – Drinković N, Kwan OL, Banks C, Branco M, Smith M, Nissen S, DeMaria AN. Value and limitations of Doppler velocity recordings in the detection of directional changes in cardiac output. Proceedings of the Sixth Congress of the European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology, Helsinki, June 1987. In: EUROSON 1987 Bondstam S, Alanen A, Jouppila, Page 285. Proceedings received British Library, London.
 • 1992. – Smith MD, Drinković N, Harrison MR, Wisenbaugh T, Berk MR, DeMaria AN. Doppler evaluation of left ventricular compliance and ventricular filling abnormalities. In: Echocardiography, A. Journal of CV Ultrasound & Allied Tech. 9:407-420. Broj citata 4.
 • 1993. – Malčić I, Hećimović Z, Shala H, Jelić I, Drinković N. Odnos veličine lijevo-desnog shunta i plućne vaskularne rezistencije pri prirođenim greškama srca. Liječnički vjesnik 115:215-220. Index Medicus. Broj citata 1.
 • 1993. – Đukanović S, Drinković N, Popović Grle S, Puntarec I, Milas A. The value of Doppler echocardiography in cardiac output detection. Acta Medica Croatica 47(1):11-4.
 • 1993. – Strozzi M, Sutlić Z, Drinković N, Sesto M, Sokolić J. The patent ductus arteriosus as a source of recurrent peripheral embolisations. Acta Med Croatica. 1993;47(2):101-2. Broj citata: 1
 • 1995. – Šmalcelj A, Drinković N, Mohaček I, Kosi D. Echocardiographic approach to cor triatriatum sinistrum. Croatian Medical Journal 36:243-248. Excerpta Medica.
 • 1998. – Lovrić Benčić M, Kosi D, Juršić M, Drinković N. Atrioventrikulski blok prvog stupnja prouzročen kalcificiranom tumorskom tvorbom atrioventrikulskog septuma. Liječnički vjesnik 120:17-19. Index Medicus.
 • 2005. – Smalcelj A, Brida V, Samarzija M, Matana A, Margetic E, Drinkovic N. Giant, Dissecting, High-Pressure Pulmonary Artery Aneurysm. Tex. Heart Inst. J 2005;32:589-94. Broj citata 21.
 • 2005. – Šeparović-Hanževački J, Čikeš M, Lovrić-Benčić M, Sonicki Z, Ceković S, Ernst A, Drinković N,Čikeš I. Early Detection of Left Ventricular Diastolic Dysfunction in Hypertensive Heart Disease by Color Doppler Myocardial Imaging. Croat. Med. J. 2005;46(6):913-921
 • 2007. – Drinković N, Margetić E, Šmalcelj A, Brida V. Echocardiographic diagnosis of anomalous origin of the left coronary artery from the pulmonary artery. Eur. J. Echocardiogr. 2007 Jan 18; Epub ahead of print
 • 2008. – Drinkovic, Niksa; Margetic, Eduard; Smalcelj, Anton; Brida, Vojtjeh: Echocardiographic diagnosis of anomalous origin of the left coronary artery from the pulmonary artery. EUROPEAN JOURNAL OF ECHOCARDIOGRAPHY. Broj citata: 4
 • 2009. – Petrunić M,Drinković N,Padovan-Štern R,Meštrović T,Lovrić D.Thoracoabdominal and coronary arterial aneurysms in a young man with a history of Kawasaki disease.J Vasc Surg 2009,50:1173-6. Broj citata:7
 • 2012. – Drinković N Jr,Lukšić Rešković V,Bešić Marić K,Drinković N.Pitfalls in evaluation of mitral regurgitation severity.Cardiol Croat 2012;/11-12:361-321.
 • 2012. – Author(s): Vahanian, Alec; Alfieri, Ottavio; Andreotti, Felicita; Antunes, Manuel J; Baron-Esquivias, Gonzalo; Baumgartner, Helmut; Borger, Michael Andrew; Carrel, Thierry P; De Bonis, Michele; Evangelista, Arturo; Falk, Volkmar; Iung, Bernard; Lancellotti, Patrizio; Pierard, Luc; Price, Susanna; Schafers, Hans-Joachim; Schuler, Gerhard; Stepinska, Janina; Swedberg, Karl; Takkenberg, Johanna; Von Oppell, Ulrich Otto; Windecker, Stephan; Zamorano, Jose Luis; Zembala, Marian Group Author(s): Joint Task Force on the Management of Valvular Heart Disease of the European Society of Cardiology (ESC); European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS) Title: Guidelines on the management of valvular heart disease (version 2012). Source: European heart journal Volume: 33 Issue: 19 Pages: 2451-96 DOI: 10.1093/eurheartj/ehs109 Published: 2012-Oct Times Cited in Web of Science: 0 Times Cited in BIOSIS Citation Index: 0 Times Cited in Chinese Science Citation Database: 0 Times Cited in Other: 0 Total Times Cited: 1 Accession Number: MEDLINE:22922415 Broj citata:1
 • 2012. – Vahanian A, Alfieri O, Andreotti F, Antunes MJ, Barón-Esquivias G, Baumgartner H, Borger MA, Carrel TP, De Bonis M, Evangelista A, Falk V, Lung B, Lancellotti P, Pierard L, Price S, Schäfers HJ, Schuler G, Stepinska J, Swedberg K, Takkenberg J, Von Oppell UO, Windecker S, Zamorano JL, Zembala M; ESC Committee for Practice Guidelines (CPG); Joint Task Force on the Management of Valvular Heart Disease of the European Society of Cardiology (ESC); European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS): Bax JJ, Baumgartner H, Ceconi C, Dean V, Deaton C, Fagard R, Funck-Bretano C, Hasdai D, Hoes A, Kirchhof P, Knuuti J, Kolh P, McDonagh T, Moulin C, Popescu BA, Reiner Ž, Sechtem U, Anton Sirnes P, Tendera M, Torbicki A, Vahanian A, Windecker S, Popescu BA, Von Segesser L, Badano LP, Bunc M, Claeys MJ, Drinkovic N, Filippatos G, Habib G, Kappetein AP, Kassab R, Lip GY, Moat N, Nickenig G, Otto CM, Pepper J, Piazza N, Pieper PG, Rosenhek R, Shuka N, Schwammenthal E, Schwitter J, Tornos Mas P, Trindade PT, Walther T. Guidelines on the management of valvular heart disease (version 2012): the Joint Task Force on the Management of Valvular Heart Disease of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). Eur J Cardiothorac Surg. 2012 Oct;42(4):S1-44. Broj citata: 545
 • 2012. – Joint Task Force on the Management of Valvular Heart Disease of the European Society of Cardiology (ESC)1; European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS), Vahanian A, Alfieri O, Andreotti F, Antunes MJ, Barón-Esquivias G, Baumgartner H, Borger MA, Carrel TP, De Bonis M, Evangelista A, Falk V, Iung B, Lancellotti P, Pierard L, Price S, Schäfers HJ, Schuler G, Stepinska J, Swedberg K, Takkenberg J, Von Oppell UO, Windecker S, Zamorano JL, Zembala M. Bax JJ, Baumgartner H, Ceconi C, Dean V, Deaton C, Fagard R, Funck-Brentano C, Hasdai D, Hoes A, Kirchhof P, Knuuti J, Kolh P, McDonagh T, Moulin C, Popescu BA, Reiner Ž, Sechtem U, Sirnes PA, Tendera M, Torbicki A, Vahanian A, Windecker S, Von Segesser L, Badano LP, Bunc M, Claeys MJ, Drinkovic N, Filippatos G, Habib G, Kappetein AP, Kassab R, Lip GY, Moat N, Nickenig G, Otto CM, Pepper J, Piazza N, Pieper PG, Rosenhek R, Shuka N, Schwammenthal E, Schwitter J, Tornos Mas P, Trindade PT, Walther T. Guidelines on the management of valvular heart disease (version 2012). Eur Heart J. 2012 Oct;33(19):2451-96. Broj citata: 1899
 • 2013. – Drinkovć N Jr,Drinković N,Hanževački Šeparović J,Ceković S,Lukšić Rešković V,Bešić Marić K.Right heart echo case selection-possible pitfalls.Cardiol Croat 2013,8(5-6):210-211.
 • 2013. – Vahanian, Alec; Alfieri, Ottavio; Andreotti, Felicita; Antunes, Manuel J.; Baron-Esquivias, Gonzalo; Baumgartner, Helmut; Borger, Michael Andrew; Carrel, Thierry P.; De Bonis, Michele; Evangelista, Arturo; Falk, Volkmar; Iung, Bernard; Lancellotti, Patrizio; Pierard, Luc; Price, Susanna; Schaefers, Hans-Joachim; Schuler, Gerhard; Stepinska, Janina; Swedberg, Karl; Takkenberg, Johanna; Von Oppell, Ulrich Otto; Windecker, Stephan; Zamorano, Jose Luis; Zembala, Marian; Bax, Jeroen J.; Baumgartner, Helmut; Ceconi, Claudio; Dean, Veronica; Deaton, Christi; Fagard, Robert; Funck-Brentano, Christian; Hasdai, David; Hoes, Arno; Kirchhof, Paulus; Knuuti, Juhani; Kolh, Philippe; McDonagh, Theresa; Moulin, Cyril; Popescu, Bogdan A.; Reiner, Zeljko; Sechtem, Udo; Sirnes, Per Anton; Tendera, Michal; Torbicki, Adam; Vahanian, Alec; Windecker, Stephan; Popescu, Bogdan A.; Von Segesser, Ludwig; Badano, Luigi P.; Bunc, Matjaz; Claeys, Marc J.; Drinkovic, Niksa; Filippatos, Gerasimos; Habib, Gilbert; Kappetein, A. Pieter; Kassab, Roland; Lip, Gregory Y. H.; Moat, Neil; Nickenig, Georg; Otto, Catherine M.; Pepper, John; Piazza, Nicolo; Pieper, Petronella G.; Rosenhek, Raphael; Shuka, Naltin; Schwammenthal, Ehud; Schwitter, Juerg; Mas, Pilar Tornos; Trindade, Pedro T.; Walther, Thomas – Guidelines for the treatment of valvulopathies (2012 version). Joint Task Force for the Treatment of Valvulopathies of the European Society of Cardiology (ESC) and of the European Association of Cardiothoracic Surgery (EACTS). Broj citata: 60
 • 2014. – Jurin H, Drinković N Jr, Marić K, Rešković Lukšić V, Drinković N. A rare case of angina in a patient with coronary artery microfistulas – role of echocardiographic examination.Cardiol Croat. 2014;9(5-6):201-202.
 • 2015. – Drinkovic N, Drinkovic N Jr. Handheld ultrasoun: stetosccope retiremnent? Croat. 2015;10(3-4):85.

NAJCITIRANIJI SAŽECI KONGRESNIH PRIOPĆENJA:

 • 1981. – Drinković N, Goldner V, Batinić Z. Subcostal two-dimensional echocardiography for determining pacing catheters position and advancing electrode catheters for His bundle recording. Second European Symposium on Cardiac Pacing, Florence, May 1981, PACE 4A:42.
 • 1982. – Drinković N, Čustović F, Goldner V. Subcostal M-mode echocardiogram of the right atrial wall in the diagnosis of cardiac arrhythmias. Fifth World Congress of Ultrasound in Medicine and Biology, Brington. Ultrasound in Medicine and Biology 8:47; Broj citata 2.
 • 1982. – Drinković N. Subcostal 2D-echocardiography in cardiac pacing and intracardiac electrophysiologic studies. Fifth World Congress of Ultrasound in Medicine and Biology, Brington. Ultrasound in Medicine and Biology 8:48.
 • 1983. – Drinković N. Subcostal M-mode echocardiogram of the right atrial wall in the diagnosis of cardiac arrhythmias. The VIIth World Symposium on Cardiac Pacing, Vienna, May 1983. PACE 6:A-155; Broj citata 1.
 • 1984. – Drinković N. Subcostal 2D-echocardiography in cardiac pacing and intracardiac electrophysiologic studies. 5th Congress of the European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology, Strasbourg, May 1984, Abstract Book 082.
 • 1984. – Drinković N. Subcostal M-mode echocardiography of the right atrial wall in the diagnosis of cardiac arrhythmias. 5th Congress of the European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology, Strasbourg, May 1984, Abstract Book 081. Broj citata 3.
 • 1984. – Drinković N. Subcostal M-mode echocardiography of the right atrial wall in the diagnosis of cardiac arrhythmias. IXth European Congress of Cardiology, Dusseldorf, June 1984, Eur. Heart J. 5:1637.
 • 1985. – Friedman B, Drinković N, Miles H, Stipp V, Mazzoleni A, DeMaria AN. Assessment of left ventricular function: Comparisom of Doppler and blood pool scintigraphy. 58th Scientific Sessions of the American Heart Association, Washington D.C., November 1985. Circulation Part II 72 (4):III-429.
 • 1986. – Drinković N, Wisenbaugh T, Kwan OL, Elion J, Smith M, DeMaria AN. Assesment of diastolic left ventricular function by Doppler: Comparison with catheterisation measurements. 35th Annual Scientific Session. American College of Cardiology, Atlanta, March 1986, J. Am. Coll. Cardiol. Abstracts: 227A. Broj citata 11.
 • 1986. – Drinković N, Wisenbaugh T, Nissen SE, Elion JL, Smith MD, Kwan OL, DeMaria AN. Sensitivity and speciticity of tranmitral flow velicity measurements in detecting impaired left ventricular compliance. 59th Scientific Sessions of the American Heart Association, Dallas, November 1986. Circulation 74 (Supp II):II46. Broj citata 13.
 • 1986. – Spain M, Smith MD, Drinković N, Kwan OL, DeMaria AN. Effects of vasodilatation and isometrics upon valvular regurgitation: assessment by color Doppler flow imaging. 59th Scientific Sessions of the American Heart Association, Dallas, November 1986. Circulation 74 (Supp II):II386.
 • 1987. – Drinković N, Smith MD, Wisenbaugh T, Friedman B, Kwan OL, DeMaria AN. Influence of sampling site upon the ratio of atrial to early diastolic transmitral flow velocities by Doppler. 36th Annual Scientific Session of the American College of Cardiology, New Orleans, Lousiana, March 1987. J. Am. Coll. Cardiol. 9 (Suppl A):16A. Broj citata 3.
 • 1987. – Ferek B, Drinković N, Ižgum V, Juršić M, Pustišek S, Ugljen R. Sensing shift of sensitivity programmable pacemakers. VIIIth World Symposium on Cardiac Pacing and Electrophysiology, Jerusalem, June 1987. PACE 10:178 A.
 • 1989. – Gerckens U, Cattelaens N, Drinković N, Spalke J, Grube E. Detection of proximal coronary artery stenosis by transesophageal echocardiography. Eur. Heart J. 10 (Abstract Book.) 121.
 • 1989. – Gerckens U, Cattelaens N, Spalke J, Drinković N, Grube E. Erwarmung der mechanischen transosophagealen sonde: Eine potentialle gefaht? Zeitschrift fur Kardiologie 78:(suppl. 4) 65.
 • 1989. – Gerckens U, Cattesaens N, Spalke J, Drinković N, Grube E. Quantifizierumg der koronarflusses durch transosophageale echocardiographie. Zeitschrift fur Kardiologie 78: (suppl. 4) 53.
 • 1989. – Gerckens U, Cattelaens N, Spalke J, Drinković N, Grube E. Quantifications of coronary flow pattern by transesophageal echocardiography. Circulation 80 (Supp I):II68.
 • 1994. – Brida V, Rakuljić I, Miličić D, Ernst A, Drinković N, Čikeš I. Echocardiography in the diagnosis and menagement of patients with penetrating shrapnel war injuries of the heart and great vessels. Joint XIIth World Congress of Cardiology and XVIth Congres of the European Society of Cardiology, Berlin, September 10-14, 1994, Supplement to European Heart Journal, September 1994.
 • 2019. – N Drinkovic, N Drinkovic Jr: Subcostal M-mode echocardiography of tricuspid annular motion helps recognition of heart arrhythmias. EuroEcho 2019, Vienna.