Da li je šteta od uzimanja statina podcijenjena?

Prema važećim smjernicama statini se u primarnoj prevenciji kardiovaskularnih bolesti prepisuju kada 10 godišnji rizik za kardiovaskularne bolesti prelazi 7,5-10%. Nova studija je izračunala očekivani rizik za 4 statinska antilipemika iznad kojeg je korist od uzimanja ovih lijekova veća od potencijalne štete.

Istraživači su utvrdili da neto korist statina u prevenciji kardiovaskularnih bolesti kod zdravih ljudi počinje kod izračunatog rizika od 14% za muškarce i kod 17% za žene u dobi od 40-44 godine. Kod starijih taj prag raste na 21% za muškarce i 22% za žene kod starosti 70-75 godina.

No ako osoba ima kardiovaskularni rizik veći od 21% imat će korist od statina neovisno o dobi i spolu. Od 4 najčešće korištenih statina atorvastatin ima najbolji omjer koristi i štete ( već kod 15% rizika), slijedi rosuvastatin (18% rizika), 19% za pravastatin I 21% za simvastatin.