Koristi od uzimanja aspirina?

Nova metaanaliza 16 kliničkih studija s 164 000 ljudi željela je provjeriti dali male dnevne doze aspirina imaju protektivni kardiovaskularni učinak kod zdravih ljudi. Našli su da aspirin za 0,38% smanjuje apsolutni rizik za srčani i moždani udar i srčanu smrt, ali istovremeno za 0.47% povećava apsolutni rizik za velika krvarenja.

To znači da bi 265 ljudi trebalo uzimati aspirin svakodnevno kroz 5 godina da se spriječi jedan od navedenih negativnih kardiovaskularnih ishoda, dok bi s druge strane 1 od 210 pacijenata imao veliko krvarenje, najčešće iz gastrointestinalnog trakta.

Dakle i dalje ostaje da bolesnici s poznatom kardiovaskularnom bolesti /infarkt, moždani udar, periferna aterosklerotska bolest/ trebaju nastaviti uzimati aspirin 100 mg dnevno, dok za većinu zdravih ljudi aspirin je potencijalno više štetan zbog malog protektivnog učinka, a povećanog rizika za velika krvarenja.

Studija je objavljena u ćasopisu JAMA.