Dijabetičari s višežilnom koronarnom bolesti žive duže uz bajpas nego stent

Pacijenti s dijabetesom i višežilnom koronarnom bolesti žive u prosjeku 3 godine duže ako su revaskularizirani bajpas operacijom u odnosu na postavljanje stentova (PCI). FREEDOM studija je uključila 1900 bolesnika randomizirano podvrgnutih stentingu ili bajpas operaciji u periodu od 2005- 2010 godine.

Bolesnici su praćeni kroz 4 godine. Uz manju smrtnost operirani bolesnici imali su manje moždanih i srčanih udara.