Intenzivna regulacija povišenog tlaka ne oštećuje bubrege

SPRINT studija je pokazala da smanjenje sistoličkog tlaka ispod 120 mm Hg smanjuje kardiovaskularne događaje i smrtnost više nego smanjenje tlaka ispod 140 mm Hg. Međutim intenzivno smanjenje tlaka bilo je povezano s 3x većom incidencijom porasta kreatinina u odnosu na pacijente s redukcijom tlaka < 140 mm Hg.

Nakon godine dana liječenja, praćenjem 9 biomarkera bubrežnog oštećenja, nije nađeno pogoršanje bubrežnog oštećenja intenzivnim smanjenjem sistoličkog tlaka.

Češći porast kreatinina u toj grupi, češće je posljedica manjeg protoka krvi kroz bubrege, nego stvarnog oštećenja bubrega.