Povišen tlak kod mladih ljudi izrazito povećava rizik za preuranjenu bolest srca i moždani udar

Dvije nove studije sugeriraju da ljudi koji dobiju povišen krvni tlak prije 40 godine života imaju vrlo izražen rizik za raniju bolest srca i moždani udar. Prva, američka studija na grupi od 5000 mladih hipertoničara našla je 3,5 x veći rizik za bolesti srca i moždani udar.

Druga, koreanska studija, koja je uključila 2,5 miljuna mladih, utvrdila je da povišen tlak za 85% podiže rizik za preuranjenu bolest srca i moždani udar. Obje studije su se bazirale na novoj -2017 g ACC i AHA klasifikaciji art. hipertenzije po kojoj je granica za hipertenziju spuštena s 140/90 na 130/80 mm Hg, a normalan tlak treba biti manji od 120/80 mm Hg.

U američkoj studiji, ispitanici s tlakom od 120-129/70-80 mmHg imali su za 67% veći rizik za bolestt srca i moždani udar, oni s tlakom 130/80 ili većim (I stupanj hipertenzije) 75% veći rizik, a osobe s tlakom 140/90 ili višim 3,5 x veći rizik za bolest srca i moždani udar u odnosu na ljude s normalnim tlakom.