Vrijeme i povećan rizik za infarkt srca

Niska temperatura zraka, niski atmosferski tlak, veća brzina vjetra i manje sunčanih perioda sve statistčki značajno povećeva rizik za infarkt srca, ali najveći učinak ima temperatura.

Švedski istraživači su našli najveću učestalost infarkta kod pada temperature ispod 0 stupnjeva Celzijusa. Učestalost infarkta opada već kod porasta temperature okoline za 3-4 stupnja i svaki porast temperature za 7,4 stupnja povezan je s 2,8% smanjenjem rizika za infarkt.

Studija je uz vremenske podatke uključila blizu 275 000 infarkta srca.