Striktna kontrola tlaka smanjuje rizik za demenciju

SPRINT studija je pratila pacijente s različitim vrijednostima krvnog tlaka uz različite antihipertenzive.

Nakon 3 godine bolesnici s sistoličkim tlakom do 120 mm Hg imali su za 19% manju incidenciju blagog kognitivnog oštećenja i za 17% redukciju različitih oblika demencije u odnosu na pacijente s tlakom do 140 mm Hg.

Pritom vrsta antihipertenziva nije bila od utjecaja već samo visina tlaka.