Stresna kardiomiopatija dijagnoza i terapija

  1. Stresna kardiomiopatija je definirana kao akutna i prolazna (<21 dan) sistolička i dijastolička disfunkcija lijeve kljetke, često povezana sa stresnim dogadjajem u prethodnim danima (1-5)
  2. Točna patofiziologija ove bolesti nije jasna, ali veza između mozga i srca je davno poznata.
  3. Incidencija bolesti je 15-30 slučajeva na 100 000 ljudi godišnje, a dijabetes, astmatski napadaji i pušenje marihuane su rizični faktori.
  4. Emocionalni -češće kod žena i fizički stres -češće kod muškaraca su trigeri za stresnu kardiomiopatiju.
  5. Anatomske varijante su: a) apikalno baloniranje (Takotsubo) u 75-80% pacijenata b) baloniranje stijenke lijeve klijetke u srednjem dijelu 10-20%, c) bazalni ili obrnuti Tokotsubo u <5% d) biventrikularna disfunkcija (0,5%) i rijetka fokalna disfunkcija.
  6. Tipičan pacijent je postmenopauzalna žena s akutnim bolom u prsima (>75%) i/ili nedostakom zraka (oko 50%), vrtoglavicom (25%) i ponekad sinkopom (5-10%). Dijagnoza bolesti se u pravilu postavlja pretragama za isključenje infarkta srca.
  7. Kod stresne kardiomiopatije funkcija lijeve kljetke vraća se u normalu za nekoliko tjedana. Bolnička smrtnost je 5%, a moguće komplikacije su akutno srčano popuštanje i kardiogeni šok, opstrukcija izlaznog trakta lijeve klijetke, aritmije, tromboembolizam, intramiokardijalno krvarenje i ruptura srca.
  8. Recidiv bolesti je 2-4% godišnje i do 20% u 10 godina.