Sauna smanjuje rizik za srčanu smrt kod starije populacije

Nova finska studija sugerira da često korištenje saune smanjuje rizik za srčanu smrt kod osoba starijih od 50 godina.

Praćeno je 1700 žena i muškaraca. Kod ljudi koji su koristili saunu 4-7 x tjedno kroz ukupno 45 min ili više, 3% je umrlo od bolesti srca u 15 godina, dok je u grupi koja je boravila u sauni samo jednom tjedno, manje od 15 minuta, 10% doživjelo srčanu smrt.

Sauna smanjuje krvni tlak i ubrzava frekvenciju srca do razine koja odgovara blagom do umjerenom fizičkom naporu.