Liječenje pretilosti kod odraslih-2019 easo smjernice

Sažetak novih smjernica Europskog udruženja za proučavanje pretilosti (EASO): 1. Nakon kliničke evaluacije motivacijski razgovor o promjeni načina života. 2. Pacijentu treba objasniti da gubitak težine već od 3-5% od inicijalne, ima povoljan učinak na zdravlje. Smanjenje tjelesne težine za

Prikaži više