Liječenje pretilosti kod odraslih-2019 easo smjernice

Sažetak novih smjernica Europskog udruženja za proučavanje pretilosti (EASO):

1. Nakon kliničke evaluacije motivacijski razgovor o promjeni načina života.
2. Pacijentu treba objasniti da gubitak težine već od 3-5% od inicijalne, ima povoljan učinak na zdravlje. Smanjenje tjelesne težine za 5-10% značajno smanjuje brojne komorbiditete pretilosti.
3. S bolesnikom treba dogovoriti realni kalendar mršavljenja baziran prvenstveno na redukciji masnog tkiva i smanjenja opsega pojasa.
4. Važan cilj je stabilizirati tjelesnu težinu ( 95% vrati težinu kroz 5 godina).
5. Treba kontrolirati težinu i opseg pojasa svaka 2 tjedna na početku programa mršavljenja, a kasnije jednom mjesečno.
6. Program mršavljenja obuhvaća fizičku aktivnost, prehranu i psihosocijalne aspekte.
7. Popratne bolesti treba liječiti promjenom načina života i farmakoterapijom ako je to potrebno.
8. Pacijenta treba upoznati s povećanim zdravstvenim rizikom kod oscilacija tjelesne težine.


Za više podataka vidi smjernice u Obese Facts. 2019 Jan 23;12(1):40-66.