Vrijednosti d vitamina u serumu kod bolesnika s migrenom u odnosu na zdrave kontrole

Studija je istražila odnos između serumske koncentracije vitamina D i migrenskih glavobolja. Kod 70 zdravih osoba i istog broja bolesnika s migrenom (34 kroničnom i 36 epizodičnom) određena je serumska koncentracija 25(OH)D i uspoređena s 30 dnevnim dnevnikom glavobolja. Serumske koncentracije 25(OH)D manje od 20, 20-29, i 30-100 ng/mL ocjenjene su kao deficijentne, nedovoljne, i dovoljne.

Bolesnici s migrenom imali su češće niže koncentracije. Nađena je za 80-83% manja vjerovatnost za glavobolje kod viših koncentracija D vitamina (50-100 ng/mL) u odnosu na koncentracije 25(OH)D manje od 20 ng/mL.

Iranska studija je objavljena u časopisu Headache.