Vježbanje uvečer najviše koristi sniženju krvnog tlaka

Nova studija sugerira da vježbanje noću, a ne ujutro, pomaže sniženju krvnog tlaka kod muških hipertoničara.

Istraživači su randomizirali 50 muškaraca s povišenim tlakom u grupe..jedna je biciklirala 3x tjedno po 45 min od 7-9 h, druga od 18-21h, a druge dvije grupe su radile vježbe istezanja- jedna u jutarnjim, a druga u večernjim satima.

Nakon 4 tjedna, značajna redukcija krvnog tlaka postignuta je samo kod bolesnika koji su biciklirali ili vježbali u noćnim satima.