Vitamini i suplementi ne produžuju život

Prehrambeni suplementi ne koriste zdravlju i ne produžuju život za razliku od istih sastojaka konzumiranih u hrani. Istraživači su istražili prehrambene navike 30 000 Amerikanaca u razdoblju od 1999-2010 godine. Našli su da potrebne količine vitamina A, vitamina K, magnezija i bakra smanjuju raniju smrtnost samo ako su u organizam uneseni hranom. Našli su da unos visokih doza kalcija kao suplementa za 53 % povećeva rizik za smrt od karcinoma, dok višak kacija unešen hranom nema taj negativni učinak. Ljudi koji su uzimali suplemente D vitamina, a nisu imali deficit tog vitamina također su imali veći rizik za raniju smrt.

Ova studija, objavljena u the Annals of Internal Medicine, sugerira da nema dokaza da suplementi bilo koje vrste produžuju život usprkos nijhovom čestom korištenju.

Neke osobe kao pacijenti na restriktivnim dijetama, stariji s problemom apsorpcije hranljivih sastojaka mogu imati korisiti od nekih suplemenata, ali prosječna osoba treba jesti uravnoteženu dijetu s puno voća i povrća, a ne uzimati suplemente.