VITAL: Vitamin D i Omega-3 ne preveniraju kardiovaskularne bolesti i karcinom

Velika randomizirana vitamin D i Omega- 3 studija (VITAL) uključila je 26 000 ljudi. Nakon 5 godina praćenja nije bilo manje invazivnog karcinoma niti velikih negativnih kardiovaskularnih događaja (ukupno srčani i moždani udar, kardiovaskularna smrt) kod ispitanika koji su dobivali 2000 i.j. vitamina D3 ili 1 gram morske Omega 3, u odnosu na placebo grupu.

Nađen je ipak 28 % smanjen rizik za infarkt srca (77% kod crnaca) u grupi koja je dobivala Omegu -3.