Veći trigliceridi povezani s boljim zdravljem kod vrlo starih osoba

Većina smjernica preporuča snižavanje povišenih triglicerida neovisno o dobi. Nova longitudinalna prospektivna studija usporedila je koncentraciju triglicerida 930 osoba starijih od 80 godina s kognitivnim funkcijama, dnevnom aktivnošću, općom slabosti i smrtnosti u periodu praćenja od 5 godina. Paradoksalno svaki porast koncetracije triglicerida za 1 mmol/L bio je povezan s 20% nižim rizikom za slabljenje kognitivnih funkcija, fizičke aktivnosti, smrtnost i pogoršanja fizičke kondicije.

Druge studije su našle da i više vrijednosti kolesterola kod vrlo starih osoba povoljno utječu na funkcijski kapacitet i produženje životnog vijeka, dok su niske vrijednosti povezane s većom smrtnosti od karcinoma, respiratornih bolesti i povreda.

Dok je kod ljudi do 65 godina snižavanje masnoća u serumu povezano s smanjenjem kardiovaskularnog rizika i smrtnosti, za starije od 80 godina očito vrijedi paradoks kojeg treba uzeti u obzir kod prepisivanja antilipemičke terapije.

Journal of the American Geriatrics Society.