Veća koncentracija omega-3 masnih kiselina povezana s zdravijim starenjem

Veća serumska razina omega-3 masnih kiselina iz ribe povezana je s manjom učestalosti kroničnih bolesti, – kardiovaskularnih bolesti, karcinoma, bolesti pluća i bubrega,- u starosti. Istraživači su u 3 navrata kroz 13 godina mjerili koncentraciju omega-3 kod 2600 starijih osoba.

Našli su 18% manji rizik za nezdravo starenje kod ispitanika s višim vrijednstima omega-3, što je odgovaralo 2 obroka ribe tjedno