Upitna vrijednost rutinske aspiracije tromba kod pci u bolesnika sa stemi infarktom

Rutinska trombektomija prije perkutane koronarne intervencije PCI) nije se pokazala svrhovitom prema novoj studiji. Istraživači nisu našli značajnu razliku u jednogodišnjoj kombiniranoj kardiovaskularnoj smrtnosti, infarktu, kardiogenom šoku i srčanom popuštanju između bolesnika podvrgnutih trombektomiji prije PCI i grupe koja je dobila samo PCI (8,1 : 8,3%).

Također ni STEMI bolesnici s opsežnim koronarnom trombozom, nisu imali koristi od trombektomije u smislu redukcije 30- dnevne i jednogodišnje kardiovaskularne smrtnosti.