Transfuzije eritrocita povezane s većim morbiditetom i mortalitetom kod operacija srca

Optimalna vrijednost hemoglobina za vrijeme i poslije kardijalnih operacija nije poznata. Multicentrična opservacijska studije je uključila 33 000 pacijenata podvrgnutih bajpas operaciji.

Našli su povećani rizik za postoperativnu smrtnost, bubrežno popuštanje i moždani udar s primjenom transfuzija eritrocita. Stoga se preporuča restriktivni pristup davanju transfuzija, drugim riječima indicirane su kod pada hemoglobina na 70-80 g/l za većinu srčanih operacija.