Svega 7-13 pića tjedno povećava krvni tlak

Godinama se je smatralo da je umjerena konzumacija alkohola protektivna za srca. No nova studija prezentirana na ACC kongresu našla je da svega
7-13 alkoholnih pića tjedno može povećati krvni tlak.

Istraživači su takodjer našli da ovakva umjerena konzumacija alkohola (1-2 pića dnevno) za 2x povećava rizik za razvoj težih oblika arterijske hipertenzije u odnosu na apstinenciju.