Svakodnevna zamjena 30 minuta sjedenja bilo kakvim kretanjem produžuje život

Ljudi koji svaki dan 30 minuta sjedenja zamjene bilo kakvim kretanjem recimo sporom šetnjom imaju 17% manji rizik za raniju smrt. Taj rizik je 35% manji ako je 30 minutna fizička aktivnost umjerena ili intenzivna.

Nova studija provedena od 2009-2013, objavljena u American Journal of Epidemiology uključila je 8000 Amerikanaca starijih od 45 godina, a smrtnost kod ispitanika je praćena do 2017 godine.