Sglt2 inhibitori za većinu bolesnika s dijabetesom tip 2?

Antidijabetike natrij-glukozne kotransporter inhibitore tip 2 (SGLT2), bi trebalo koristiti kod većine pacijenata s dijabetesom tip 2, neovisno o prisustvu aterosklerotske kardiovaskularne bolesti ili srčanog popuštanja. To sugeriraju autori nove meta-analize 3 velike studije, koje su istraživale kardiovaskularni učinak ovih lijekova. To su EMPA-REG s empaglifozinom (Jardiance), CANVAS s kanaglifozinom (Invokana) i DECLARE studija s dapaglifozinom (Forxiga).

Te 3 studije su uključile 34 322 dijabetičara od koji je 60,2% imalo dokazanu aterosklerotsku kardiovaskularnu bolest, 3342 velike negativne kardiovaskularne dogadjaje, 2028 kardiovaskularnu smrt ili hopitalizaciju zbog srčanog popuštanja i 766 bubrežno popuštanje. Našli su da SGLT2 inhibitori smanjuju velike negativne kardiovaskularne dogadjaje za 11% kod pacijenata sa i bez kardiovaskularne bolesti.

Takodjer ovi lijekovi su smanjili rizik za kardiovaskularnu smrt i hospitalizaciju zbog srčanog popuštanja u istoj mjeri kod svih bolesnika sa i bez kardiovaskularne bolesti ili srčanog popuštanja. SGLT2 inhibitori su takodjer za 45% reducirali rizik za progesiju bubrežne bolesti. Učinak na redukciju hospitalizacija zbog srčane dekompenzacije bio je veći kod inicijalno lošije burežne funkcije, ali je kod tih ispitanika povoljan učinak na progresiju bubrežnog popuštanja bio manji.

Prema dosadašnjim istraživanja SGLT2 inhibitori bi trebali biti prva linija terapije dijabetesa tip 2, odmah iza metformina, nevisno da li pacijenti imaju ili nemaju aterosklerotsku vaskularnu bolest, kroničnu bolest bubrega ili srčano popuštanje.