Rivaroksaban smanjuje rizik za moždani udar kod bolesnika sa srčanim popuštanjem u sinus ritmu

Mala doza rivaroksabana ( 2×2,5 mg) kod bolesnika sa srčanim popuštanjem i niskom istisnom frakcijom smanjila je učestalost moždanog udara za 34% u periodu praćenja od 4 godine. Bolesnici su bili u normalnom sinus ritmu. Dakle uz rivaroksaban (Xarelto) zabilježena je manja učestalost malog (TIA) I velikog moždanog udara i u odsustvu fibrilacije atrija kod ove grupe pacijenata.

European Society of Cardiology Heart Failure 2019.