REDUCE-IT: velika doza EPA Omega-3 korisna u prevenciji kardiovakularnih bolesti

Velika doza purificiranog oblika Omege-3, eikozapentaenska kiselina (EPA), kod pacijenata s visokim trigliceridima i kardiovaskularnom bolesti ili dijabetesom, smanjuje za 25% relativni rizik za velike negativne kardiovaskularne događaje ( ukupno: kardiovask. smrt, infarkt, moždani udar, koronarna revaskularizacija, nestabilna angina).

Ispitanici su dobivali ikosapent etil (Vascepa) u dozi od 2x 2 grama dnevno i placebo. Takve doze značajno smanjuju povišene triglicerida u odnosu na 1 gram Omege-3 dnevno.