Puls u mirovanju i ranija smrt

Stariji muškarci s pulsom u mirovanju 75 min ili bržim imaju dvostruko veći rizik za raniju smrt od srca i od bilo kojeg uzroka u odnosu na ispitanike s frekvencijom srca 55 ili manjom. Također osobe s pulsom od 50- 60 min imale su i 44% manji rizik za bolest srca u dobi od 60- 70 godina.

Švedska studija je pratila 800 muškaraca rođenih 1943 g. kroz 21 godinu. Našli su i da porast pulsa za 1 u min. povećava rizik za raniju smrt za 3, a za bolest srca za 2%.

U zaključku, osobama s bržim pulsom u mirovanju treba savjetovati aerobne vježbe koje smanjuju puls, te provjeriti i korigirati druge rizične faktore za srčane bolesti.