Produženje antitrombocitne terapije duže od godine dana iza stentinga sigurnije za antikoagulirane bolesnike s fibrilacijom atrija

Nova studija sugerira da je nakon koronarnog stentinga nastavak uzimanja aspirina ili klopidogrela duže od godine dana uz oralne antikoagulantne lijekove sigurnije za pacijente s fibrilacijom atrija.

Istraživači su našli veći kombinirani rizik za smrtni ishod, infarkt, moždani udar, ili sistemnu emboliju kod pacijenata koji su nakon godine dana nastavili uzimati samo oralne antikoagulantne lijekove bez aspirina ili klopidogrela.