Prestanak pušenje smanjuje rizik za kardiovaskularnu bolest

Unutar 5 godina nakon prestanka pušenja, bivši pušač ima 38% manji rizik za moždani i srčani udar i za druge kardiovaskularne bolesti.

Potrebno je ipak 16 godina bez pušenja da se rizik za kardiovaskularne bolesti vrati na granicu rizika za ljude koji nisu nikada pušili.