Postoperativna fibrilacija atrija i rizik od moždanog udara

U danskoj studiji učestalost postoperativne fibrilacije atrija bila je 0,4%, najčešće nakon torakalnih, vaskularnih i abdominalnih operacija. Istraživači su našli da je dugoročni rizik za tromoembolizam isti kao i kod nevalvularne fibrilacije ( 13,0:13,6% u 3,2 god. praćenja).

Rizik za moždani udar kod postoperative fibrilacije je manji uz antikoagulantnu terapiju, koja se u praksi rijedje prepisuje u odnosu na nevalvularnu fibrilaciju ( 24%:42%).