Pojasasta debljina povezana s manjim volumenom mozga

Višak masnog tkiva, osobito oko pojasa, povezan je s manjim volumenom mozga, prema novom istraživanju objavljenom u časopisu Neurology. Istraźivači su našli obrnutu korelaciju izmedju porasta indeksa tjelesne mase (BMI), kao i povećanog omjera pojas/bokovi i volumena sive mase mozga.

Poznato je da pretilost povećava rizik za kardiovaskularne bolesti i dijabetes tip 2. Masno tkivo, a osobito ono oko pojasa, proizvodi upalne citokine. Ova studija surgerira da višak masnog tkiva, osobito kod centralne pretilosti, šteti zdravlju mozga.

Kako je atrofija sive supstance rizični faktor za demencjiu suzbijanje pretilosti u populaciji mogla bi biti jedna od mjera za smanjenje epidemije demencije.