Opoidni analgetici povećavaju rizik za fibrilaciju atrija

Uzimanje opoidnih analgetika (npr kodein, tramadol, metadon…) za 34% povećava rizik za nastup fibrilacije atrija.

Istraživači su analizirali medicinske kartone 850 000 američkih veterana.Našli su veću učestalost fibrilacije i kod mlađih ispitanika na opoidima.