Operacija aortokoronarnog premoštenja na kucajućem srcu povezana s povećanim rizikom za inkompletnu revaskularizaciju, reintervenciju i povećanu 10 godišnju smrtnost

Nova studija sugerira da je bajpas operacija bez upotrebe pumpe za vantjelesni krvotok povezana s većim rizikom za inkompletnu revaskularizaciju, reintevenciju i povećanu 10 godišnju smrtnost, čak i kod iskusnih operatera.

Istraživači su našli da je među više od 40 tisuća pacijenata s bajpas operacijom 10 godišnja smrtnost bila 33, 4% kod grupe koja je operirana bez kardiopulmonalne pumpe, a 29,6 % u grupi u kojoj je korištena pumpa.

Štoviše inkompletna revaskularizacija bila je 2 x češća kod operacija na kucajućem srcu.