Niska kardiorespiratorna kondicija kod muškaraca povezana s većim rizikom za moždani udar

Studija objavljena u časopisu Stroke sugerira da muškarci s niskom kardiorepiratornom kondicijom imaju veći rizik za moždani udar. Istraživači su pratili 2014 sredovječnih Norvežana kroz 20 godina.

Oni koju su bili u lošoj kondiciji čitavo vrijeme praćenja kao i oni kod kojih je početna dobra kardioresp. kondicija pala tijekom praćenja imali su 2 x veći rizik za moždani udar u odnosu na ispitanike koji su ostali u dobroj kondiciji ili su lošu kondiciju popravili.