Nekontrolirana hipertenzija i povećana količina olova u organizmu

Nemogućnost regulacije visokog tlaka s više lijekova može biti posljedica i povećane količine olova u organizmu, pri čemu koncentracija olova u krvi može biti normalna.To sugerira nova studija koja je mjerila opterećenje olovom u RTG snimci kortikalnog dijela tibije (goljenična kost).

Nađeno je da za svakih 15 mikrograma po gramu porasta razine olova u korteksu tibije, rizik za neuspješno liječenje rezistentne hipertenzije rastao za 19%.