Nastavak terapije beta blokatorima u perioperativnom periodu

Bolesnici s ishemičkom bolesti srca na kontinuiranoj terapiji beta blokatorima trebaju nastaviti uzimanje svoje doze lijeka ujutro prije operacije i perioperativno da bi se minimizirao rizik od tahikardije i srčane ishemije.

Velika retrospektivna studija našla je povećanu 48 h smrtnost nakon nekardijalnih operacija kod perioperativnog ukidanja beta blokatora, iako je kod tih bolesnika bila manja potreba za infuzijom vazopresora zbog pada tlaka tijekom operacije i manja vjerovatnost produženog boravka u postop. intenzivnoj jedinici.

Preporuča se nastaviti beta blokatore prije i poslije operacija za preporučenu indikaciju, ali ne i inciranje te terapije u periop. periodu za većinu pacijenata koji nisu bili na kontinuiranoj terapiji s ovim lijekovima.