Mediteranska dijeta i kardiovaskularne bolesti

Većina opservacijskih studija našla je preventivni učinak mediteranske prehrane na pojavu kardiovaskularnih bolesti. No nekoliko dostupnih randomiziranih studija uključujući veliku PREDIMED studiju otkrile su da mediteranska dijeta kod zdravih smanjuje rizik za moždani udar, ali ne smanjuje ukupnu kardiovaskularnu smrtnost. Kod pacijenata s poznatom kardiovaslularnom bolesti ova dijeta reducira ukupnu i kardiovaskularnu smrtnost.

Savjet bio bio da kod izbora zdravih dijeta (nemasna, vegetarijanska, dijeta za sniženje tlaka-DASH i mediteranska dijeta) treba birati dijetu prema individualnim rizičnim faktorima, osobnoj preferenciji i mogućnosti pridržavanja takve prehrane.