Kardiovaskularna bolest i urična kiselina

Polovica bolesnika s povišenim tlakom ima povišenu uričnu kiselinu u serumu. Mnoge opservacijske studije su našle da ljudi koji boluju od gihta imaju povećan kardiovaskularni mortalitet i obratno da mnogi pacijetni s kardiovaskularnom bolesti i/ili bubrežnim popuštanjem imaju povećane vrijednosti urične kiseline i povećan rizik za giht. Nova prospektivna, multicentrična, randomizirana studija objavljena u European Heart Journal nije našla cerebrovaskularnu i kardijalnu korist od medikamentoznog snižavanja koncentracije urične kiseline u serumu.

Stoga lijekove za sniženje urične kiseline ne treba davati za prevenciju ili liječenje arterijske hipertenzije, kardiovaskularne bolesti i kroničnog bubrežnog popuštanja.

Također kod pacijenata s rizikom za hiperurikemiju treba preferirati kardiovaskularne lijekove koji su neutralni ili smanjuju koncentraciju urične kiseline.