Kardiorespiratorna kondicija i metabolički sindrom

Studija je istražila odnos između metaboličkog sindroma i kardiorespiratorne kondicije definirane kao maksimalna potrošnja kisika (VO2max) u kardiopulmonalnom testu opterećenja. U studiju je ušlo 3 636 muškaraca i žena od kojih je 26% imalo metabolički sindrom, definiran kao prisustvo 3 ili više od sljedećih faktora: pojasasta debljina, niski HDL kol, povišeni trigliceridi,.intolerancija glukoze na tašte, hipertenzija, ili dijabetes.

Razlika u VO2max između ispitanika s i bez metaboličkog sindroma bila je oko 2,3 METa. Drugim riječima našla se je obrnuta korelacija između kardiopulmonalne kondicije i metaboličkog sindroma.