Izostavljanje doručka povećava smrtnost

Studija upravo objavljena u JACC online istražila je povezanost između izostavljanja doručka i kardiovaskularne i ukupne smrtnosti. Praćeno je 6 550 američkih ispitanika (40-75 godina) kroz 17-23 godine. U tom nacionalno reprezentativnom uzorku izostavljanje doručka bilo je povezano s značajno povećanim rizikom za kardiovaskularnu i ukupnu smrtnost.

U zaključku redovito doručkovanje usporava aterosklerozu i poboljšava kardiovaskularno zdravlje.