Gubitak težine i smanjenje rizika za karcinom dojke iza menopauze

Od ranije je poznato da je pretilost rizični faktor za karcinom dojke, no pitanje je da li redukcija tjelesne težine može smanjiti taj rizik. U WHI opservacijskom istraživanju praćena je tjelesna težina kod 61 000 žena kroz 3 godine.

Nađena je 12% redukcija rizika za postmenopauzalni karcinom dojke kod ispitanica koje su izgubile najmanje 5% od svoje inicijalne težine. Smanjene tjelesne težine smanjuje nivo estrogena i upalnih biomarkera i poboljšava inzulinsku rezistenciju što može imati povoljan učinak na smanjene rizika za ovu vrst karcinoma.

Činjenica da već umjereno smanjene tjelesne težine ima preventivni učinak treba preporučiti mršavljenje zdravim načinom života (redovita fizička aktivnost, zdrava prehrana i izbjegavanje većeg unosa alkohola), a ne dramatskim smanjenem kalorija, pušenjem ili lijekovima za mršavljenje.