Fibrilacija atrija povezana s većim rizikom za demenciju

Fibrilacija atrija povećava za 40% ukupni rizik za demenciju, a za vaskularnu i mješanu demenciju čak za 90%.

Međutim ljudi s fibrilacijom atrija na antikoagulantnim lijekovima imaju 60% manji rizik za pojavu ove bolesti u odnosu na pacijente bez antikoagulantne terapije.

Nova studija je uključila 2700 Šveđana prosječne dobi 73.godine.