FDA odobrila rivaroksaban plus aspirin za prevenciju kardiovaskularnih događaja kod kronične koronarne bolesti ili bolesti perifernih arterija

Američka agencija za hranu i lijekove (FDA) odobrila je kombinaciju rivaroksaban 2×1 a 2,5 mg plus aspirn 100 mg dnevno za smanjenje rizika od velikih kardiovaskularnih događaja kod bolesnika s kroničnom koronarnom ili perifernom arterijskom bolesti.

Prema COMPASS studiji ta kombinacija bila je povezana s 24% redukcijom rizika za ukupno; moždani udar, kardiovaskularnu smrt i infarkt srca u odnosu na monoterapiju aspirinom 100 mg dnevno.

Pojedinačno gledano rizik je bio 42% manji za moždani udar, 22% manji za kardiovaskularnu smrt i 14% manji za infarkt.