Europska komisija potvrdila pozitivni kardiovaskularni učinak za kanaglifozin

Europska komisija je potvrdila da SGLT2 inhibitor kanaglifozin (Invokana) ima pozitivni kardiovaskularni učinak.

Pored indikacije za snižavanje šećera kod dijabetesa tip 2, lijek se može prodavati i kao lijek za prevenciju kardiovaskularne smrti, srčanog i moždanog udara kod dijabetičara s kardiovaskularnom bolesti, ili prisustvom najmanje 2 kardiovaskularna rizična faktora.

Prema CANVAS studiji Invokana smanjuje rizik za velike kardiovaskularne događaje 23/1000 pacijenata kroz 5 godina, hospitalizacije 17/1000 i bubrežno popuštanje za 16 događaja na tisuću pacijenata.

No lijek je također povezan s dvostrukim rizikom za amputaciju ekstremiteta kao i druga dva SGLT2 inhibitora Jardiance i Viktoza, koji također smanjuju rizik za negativne kardiovaskularne događaje.