Energetski napitci imaju negativan učinak na funkciju žila

Konzumacija samo jednog energetskog napitka ima negativan učinak na funkciju krvnih žila. Istraživači su ultrazvukom testirali bazalnu endotelijalnu funkciju arterije prije i nakon 90 min od konzumacije 600 gr energetskog napitka i našli akutno smanjenje dilatacije krvne žile nakon energetskog pića.

Smanjena endotelijalna funkcija je značajan kardiovaskularni rizični faktor.